28 ТРАВНЯ 2022 р. - ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ у форматі OFFLINE / ONLINE

Робочі будні студентів коледжу

На занятті з історії України студенти вивчали тему

" Україна в ході Другої світової війни 1939-1945 рр." ( викладач Немеш О. М.)

Актуальність даної теми набуває сьогодні особливої ваги, що пояснюється процесом відродження нації, який переживає наше суспільство. Дана тема курсу історії дає молодому поколінню знання минулого нашої Батьківщини, знайомить з діячами, що були зразками відданості своєму народові, а також дає йому розуміння приналежності до великого народу.

Студенти вивчають хронологічну тривалість і послідовність зазначених подій і явищ, вчаться співвідносити події, історичні явища і століття;знаходять на карті території, пов'язані з зазначеними подіями і діяльністю людей; розповідають про історичну подію або явище, історичних діячів на основі тексту підручника; виділяють в тексті головне і другорядне, складають простий план тексту підручника, в формі питань та запитання про хід історичної події; висловлюють особисте ставлення до історичних подій, явищ і діячів, що пропонуються для вивчення.

На практичному занятті з психології студенти групи 2ф ознайомились з тестом Роршаха. (викладач Земцова Г.М.)

На заняттях з догляду за пацієнтами вчимося накривати стерильний стіл для роботи в процедурному кабінеті

Вивчаємо тему "ПРийом пацієнта", відпрацьовуючи практичну навичку щодо дій медпрацівника в разі виявлення педикульозу