УКРАЇНА БУЛА, Є І БУДЕ! БЕЗЗАПЕРЕЧНА ПЕРЕМОГА ЗА УКРАЇНОЮ!

Організація практичного навчання

Практичне навчання в училищі здійснюється згідно з наказами Міносвіти України № 93 від 8.04.1993 року і МОЗ України № 78 від 16.04.1996 року і спрямоване на оволодіння студентами практичними уміннями та навичками відповідно до кваліфікаційної характеристики. Навчальна практика проводиться у 24 кабінетах та лабораторіях училища, а також в 10 навчальних кімнатах, розташованих на навчально-практичних базах.

Навчальним планом передбачена виробнича і переддипломна практика яка здійснюється у відповідності з наказом Міністерства Охорони Здоров'я від 16.04.1996 року № 78. Особливостями виробничої практики є її багатопрофільність, що впливає на підбір баз практик, методичних та безпосередніх керівників. У відповідності з наказом Управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації від 24.09.2001 р. № 791 базами практики визначено Конотопську, Буринську, Роменську, Кролевецьку центральні районні лікарні, а також згідно з угодою про співпрацю – відділкову лікарню ст. Конотоп.

Навчально-практичні бази обладнані сучасною медичною апаратурою, яка широко використовується в лікувально-діагностичному процесі, і студенти мають можливість ознайомитись з її роботою під час проходження виробничої та переддипломної практик.

Заключним етапом підготовки медсестер є переддипломна практика, під час якої студенти самостійно виконують програму сестринського догляду. Студентами опановують прийоми виконання сестринських втручань, складання сестринської документації, санітарно-освітня робота.

Організація практичного навчання для спеціальності "Сестринська справа"

Пріоритетне значення у змісті підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.12010102 "Сестринська справа" займає практичне навчання, спрямоване на формування вмінь застосовувати набуті знання спеціальних, професійно-орієнтованих дисциплін по виконанню функціональних обов'язків у відповідності до вимог законодавства і кваліфікаційної характеристики.

При підготовці медичних сестер широко впроваджується сестринський процес. Це дозволяє довести підготовку до рівня світових вимог. Студенти вивчають проблеми пацієнта, пов’язані з конкретним захворюванням, існуючі і потенційні, ставлять сестринські діагнози, складають план незалежних і залежних сестринських втручань, здійснюють ці втручання на фантомах або один на одному. Таким чином, іде паралельне повторення закріплення теоретичного матеріалу – адже не знаючи клініки захворювання, методів його діагностики і лікування неможливо ані виявити проблеми пацієнта, ані скласти план незалежних та залежних сестринських втручань, а також засвоєння, відпрацювання практичних маніпуляцій.

Такий підхід дозволяє підготувати медичну сестру з клінічним мисленням, яка вміє правильно оцінити стан пацієнта, орієнтується в характері патології, може вибрати правильну тактику при наданні екстреної долікарської допомоги, досконало володіє технікою сестринських маніпуляцій, складання сестринської документації (історії хвороби, плану сестринського догляду).

Практичні навички студенти набувають на навчальній практиці. В кабінетах доклінічної практики та у навчальних кімнатах створені всі умови для всебічної самостійної роботи. Методичні поради, інструкції., алгоритми надають студентам конкретну допомогу в придбанні необхідних навичок.

Навчальним планом передбачена виробнича і переддипломна практика яка здійснюється у відповідності з наказом Міністерства Охорони Здоров'я від 16.04.1996 року № 78. Особливостями виробничої практики є її багатопрофільність, що впливає на підбір баз практик, методичних та безпосередніх керівників. У відповідності з наказом Управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації від 24.09.2001 р. № 791 базами практики визначено Конотопську, Буринську, Роменську, Кролевецьку центральні районні лікарні, а також згідно з угодою про співпрацю – відділкову лікарню ст. Конотоп.

Заключним етапом підготовки медсестер є переддипломна практика, під час якої студенти самостійно виконують програму сестринського догляду. Студентами опановуються прийоми виконання сестринських втручань, складання сестринської документації, санітарно-освітня робота.

Організація практичного навчання для спеціальності "Лікувальна справа"

Пріоритетне значення у змісті підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.12010101 "Лікувальна справа" займає практичне навчання, спрямоване на формування вмінь застосовувати набуті знання спеціальних, професійно-орієнтованих дисциплін по виконанню функціональних обов'язків у відповідності до вимог законодавства, формування навичок організаторської й управлінської діяльності, вмінь приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків.

Для реалізації цього визначаються певні завдання та цілі навчання студентів спеціальності " Лікувальна справа ":

  • діагностика захворювань дорослого та дитини;
  • застосування сучасних методів лікування;
  • надання кваліфікованої невідкладної допомоги;
  • уміння здійснювати спостереження та догляд за хворими в лікувальних установах та вдома;
  • володіння основами санітарно-протиепідемічної роботи;
  • володіння етико-деонтологічними прийомами;
  • знання та опрацювання методів санітарно-освітньої роботи.

Важливим етапом у підготовці фельдшера є фундаменталізація та індивідуалізація навчання. У зв'язку з цим проведено узгодженість робочих програм фундаментальних дисциплін з клінічними дисциплінами, що забезпечує певний рівень міждисциплінарної інтеграції, яка відображається в навчальне методичних комплексах занять.

Практичні навички студенти набувають на навчальній практиці. В кабінетах доклінічної практики та у навчальних кімнатах створені всі умови для всебічної самостійної роботи. Методичні поради, інструкції., алгоритми надають студентам конкретну допомогу в придбанні необхідних навичок.

Навчальним планом передбачена виробнича і переддипломна практики, яка здійснюється у відповідності з наказом Міністерства охорони здоров'я від 16.04.1996 року № 78. Особливостями виробничої практики є її багатопрофільність, що впливає на підбір баз практик, методичних та безпосередніх керівників. У відповідності з наказом Управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації від 24.09.2001 р. № 791 базами практики визначено Конотопську, Буринську, Роменську, Кролевецьку центральні районні лікарні, а також згідно з угодою про співпрацю – відділкову лікарню ст. Конотоп.

Заключним етапом підготовки фельдшерів є переддипломна практика, під час якої студенти самостійно виконують повний обсяг невідкладної долікарської допомоги. Студентами опановуються прийоми самостійної роботи: інструментальні методи дослідження; курація хворих, патронаж, санітарно-освітня робота.