9 ЖОВТНЯ 2021 р. розпочали роботу ПІДГОТОВЧІ КУРСИ. Запис на заняття триває. Телефон для запису 0962582057

Кадрове забезпечення, рівень викладачів та їх освіта

Кадрове забезпечення, рівень викладачів та їх освіта

Навчально-виховний процес здійснює кваліфікований педагогічний колектив у складі 32 штатних викладачів, в т.ч.:

Мають кваліфікаційні категорії:

  • вищу – 18 викладачів, в т.ч. 9 – педагогічне звання "Викладач-методист", 2 - "Старший викладач";
  • першу – 9 викладачів;
  • другу – 2 викладачів;
  • спеціалісти – 3 викладачі.

Комплектація педагогічного колективу здійснюється на підставі "Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є в загальнодержавній власності", затвердженого наказом Міністерства освіти України №293 від 05.08.1993 року. Проводиться підвищення кваліфікації викладачів згідно з планом на ФПК Київського національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, на базі Сумського інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. План підвищення кваліфікації викладачів виконується щорічно на 100%.

Підвищенню педагогічної та професійної майстерності викладачів сприяє атестація, яка відбувається згідно з „Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України".

Педагогічний колектив училища згуртований і творчо активний. Майстрами своєї справи стали викладачі Кібець В.І., Шапарєва О.С., Ситник Г.П., Шапарєва Г.С., Король Т.М., Усик Л.М., Мельник О.І., Терновенко Т.В., Поліщук Т.Г.,Курдюмова Н.О., Костюченко С.М., Кушнір Р.В., Латіна С.С., Олінковська Т.А.

Поряд з ними активно і плідно працюють викладачі – Немеш О.М., Шерудило О.О., Гайван В.В., Грановська С.О., Лисюк І.В., Паламарчук І.В., Шабала А.С., Базарна О.М., Малахова І.В., Вірстюк О.І.

Повернулися в рідний колектив і плідно працюють викладачами колишні випускники училища – Троц В.М., Скляр О.Ф., Спаський С.М., Смирнова Л.М., Тимошенко Н.В., Земцова Г.М., Рощик В.А., Гуденко О.В., Сосненко В.М., Бургай Н.В.