ТРИВАЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ ВСТУПУ! Телефон для реєстрації: +380962582057

Перелік та умови отримання громадянами послуг, що надаються навчальним закладом, форми і зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до навчального закладу

Прийом до Конотопського медичного училища на навчання здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст.

Конотопське медичне училище відповідно до законодавства України, власного Статуту та на підставі ліцензії на здійснення освітньої діяльності (серія АГ 508612 від 19.04.2011 р.). Термін дії до 1 липня 2015 р. (рішенням Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 року протокол № 117 Конотопське медичне училище – комунальний заклад Сумської обласної ради визнано акредитованим за напрямами підготовки (спеціальностями) та продовжено строк дії ліцензії на строк дії сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей));

Сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію (серія НД-І № 1976561), з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010101 Лікувальна справа, за яким училище визнано акредитованим за І (першим) рівнем. Термін дії до 1 липня 2025 р.;

Сертифікат Міністерства освіти і науки України про акредитацію (серія НД-І № 1976562), з напряму (спеціальності) 1201 Медицина 5.12010102 Сестринська справа, за яким училище визнано акредитованим за І (першим) рівнем. Термін дії до 1 липня 2025 р.;

Свідоцтво Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації про атестацію (серія ОС № 005380). Відповідно до рішення регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів при управлінні освіти і науки облдержадміністрації від 20.04.20017 р. протокол № 67 визнано атестованим (рівень освітньої діяльності – «достатній»). Термін дії 20.04.2007-19.04.2017 р.) готує фахівців за спеціалізаціями з ліцензованим обсягом:

 • 5.12010101 Лікувальна справа (фельдшера) – 60 чол.;
 • 5.12010102 Сестринська справа (медсестри) – 70 чол.;
 • Підготовка до вступу у ВНЗ громадян України -120 чол.;
 • Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з лікувального масажу – 90 чол.

Існують два відділення: медсестринське та фельдшерське.

Кваліфікація - фельдшер
Спеціалізація "Лікувальна справа"

Фельдшерське відділення готує спеціалістів за фахом “Лікувальна справа”, термін підготовки 4 роки (база 9 класів) та 3 роки (база 11 класів) навчання.

Предметна область діяльності – забезпечення лікування хворих.

Первинні посади фельдшера

 1. Фельдшер ФАПу (фельдшерсько-акушерського пункту).
 2. Фельдшер ФП (фельдшерського пункту).
 3. Фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги.
 4. Фельдшер здоровпункту промислового підприємства.
 5. Фельдшер на морських і річкових суднах.
 6. Фельдшер-лаборант.
 7. Помічник лікаря СЕС (санітарно-епідеміологічної станції).
 8. Фельдшер підрозділів МНС (міністерства надзвичайних ситуацій).
 9. Фельдшер підрозділів збройних сил України.

Кваліфікація - медична сестра
Спеціалізація "Сестринська справа"

Медсестринське відділення готує спеціалістів за фахом “Сестринська справа”, термін підготовки 4 роки (база 9 класів).

Предметна область діяльності – виконання призначень лікаря.

Сфери медсестринської діяльності - догляд за хворими та догляд за здоровими:

 • догляд за здоровими – це “підтримка у людини такого стану, при якому хвороба не розвивається”;
 • догляд за хворими – це “допомога людині, яка страждає від хвороби, жити більш повноцінним життям, приносити задоволення”.

Медична сестра... в цих словах зосереджено багато того, з чим пов’язують медичну допомогу.

Сучасна медична сестра - це висококваліфікований, упевнений у собі фахівець, що постійно підвищує рівень знань, який відповідає вимогам сьогоднішнього дня. Сучасна медсестра - головна особа кабінету долікарського прийому, кабінетів маніпуляцій і фізіотерапії, основний помічник хірурга біля операційного столу й кардіолога в кареті "швидкої допомоги", в кожному лікарському кабінеті.

По суті, це ті люди, на плечі яких покладена основна частина лікувального процесу, люди, від професіоналізму, відповідальності й милосердя яких значною мірою залежить ефективність лікування пацієнтів, загальний рівень здоров'я наших співвітчизників.

Курси лікувального масажу

У 2005 році училище отримало ліцензію на проведення курсів лікувального масажу для медсестер та фельдшерів.

Щороку 90 студентів випускних курсів проходять відповідну підготовку і отримують диплом державного зразка.

Фінансування підготовки фахівців у Конотопському медичному училищі проводиться:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на умовах контракту.