УКРАЇНА БУЛА, Є І БУДЕ! БЕЗЗАПЕРЕЧНА ПЕРЕМОГА ЗА УКРАЇНОЮ!

Загальна інформація

КЗ СОР «Конотопський фаховий медичний коледж»

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Конотопський фаховий медичний коледж» є суб'єктом освітньої діяльності державної системи освіти України, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави та являється юридичною особою і діє відповідно до власного Статуту, розробленого згідно з Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту» та діючими законодавчими актами України і підпорядковане управлінню охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації.

Підставою для існування училища є широка мережа лікувально-профілактичних закладів Сумської області та інших областей України, які потребують фахівців.

Конотопський фаховий медичний коледж має працездатний висококваліфікований педагогічний колектив, вигідне географічне розташування, дві практичні бази для проходження навчальної практики (КНП «Конотопська центральна районна лікарня імені академіка Михайла Давидова» та КНП "Конотопська міська лікарня"), є культурним центром для міста та прилеглих районів.

Навчальний заклад готує фахових молодших бакалаврів галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізації «Лікувальна справа» (фельдшера), «Сестринська справа» (медичні сестри).

База навчального закладу: два навчальні корпуси, загальною площею 3068,2 кв.м. Є актова зала на 400 місць та спортивна зала площею 329 кв.м, спортивні майданчики, сучасно обладнані 24 кабінети та лабораторії, 2 комп'ютерні класи, 2 лекційні зали на 60 місць кожна, обладнані мультимедійною технікою, 6 навчальних кімнат в ЦРЛ, бібліотека з фондом близько 18 тис. книг.

Функціонує гуртожиток на 232 місця.

Контингент студентів на 01.01.2022 року – 221 особа.

Навчальний заклад має свідоцтво про державну реєстрацію, серія АОО № 240089, видане виконкомом Конотопської міської ради Сумської області. Дата проведення державної реєстрації 07.05.1996 р., ідентифікаційний код в єдиному державному реєстрі 02011551.

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 02.11.2018 року № 650-ОД навчальний заклад отримав ліцензію на освітню діяльність щодо забезпечення здобуття загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти; розпорядженням голови Сумської облдержадміністрації від 08.02.2022 р. № 43  переоформлена ліцензія на провадження освітньої діяльності у зв'язку зі зміною найменування закладу

У 2015 році успішно пройдена акредитація навчального закладу з продовженням ліцензії про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, підвищення кваліфікації середніх медичних працівників з лікувального масажу та підготовки до вступу.

Сертифікат про акредитацію: серія КК № 19001586 від 12 лютого 2018 року, термін дії сертифікату до 01.07.2025 року.

У грудні 2019 року переоформлена ліцензія навчального закладу на підготовку фахівців у сфері фахової передвищої освіти (фахових молодших бакалаврів), наказ МОН України від 19.12.2019 року 3 1015-л.  Ліцензований обсяг складає 130 осіб.

У грудні 2019 р. оформлені сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм "Сестринська справа" КО № 000017 та "Лікувальна справа" КО № 000018.

Завдання діяльності колективу коледжу:

  • виконання Державної національної програми «Освіта», Закону України «Про вищу освіту» (2014р.), Закону України «Про освіту» (2017р.), Закону України  «Про фахову передвищу освіту» (2019 р.), інших нормативних документів;
  • Впровадження  закону України «Про фахову передвищу освіту»;
  • реалізацію навчаючих, розвиваючих, виховних принципів сучасної педагогіки;
  • постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності викладачів;
  • формування творчої та всебічно розвиненої особистості майбутнього медичного спеціаліста, активної позиції громадянина України, професійних якостей майбутнього спеціаліста, розвитку волонтерського руху;
  • реалізацію положень Болонської декларації в системі підготовки молодших медичних спеціалістів.


Структура КЗСОР "Конотопський фаховий медичний коледж"

2


ЛІЦЕНЗІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат  Сертифікат  Витяг  Витяг  Витяг


Сертифікат про акредит ОПП у сфері ФПО  Сертифікат про акредит ОПП у сфері ФПО    2102