9 ЖОВТНЯ 2021 р. розпочали роботу ПІДГОТОВЧІ КУРСИ. Запис на заняття триває. Телефон для запису 0962582057

Іспит з навчальної дисципліни «Акушерство»

21 грудня студенти групи ІІІ ф спеціалізації «Лікувальна справа» успішно склали іспит з навчальної дисципліни «Акушерство». Іспит проходив у два етапи: теоретичні знання – комп’ютерне тестування; практичні навички у кабінеті доклінічної практики відповідно до білетів.
Студенти успішно ставили акушерські діагнози, складали план ведення вагітності і пологів при різноманітних патологічних станах, призначали лікування. Усі показали добрі вміння, демонструючи на фантомах практичні навички по обстеженню вагітних, роділь, породіль та надаючи допомогу при патологічному перебігу пологів.
Набуті знання та навички будуть успішно застосовані студентами-випускниками у подальшій практичній діяльності.

21ак 21ак 21ак 21ак

21ак 21ак