БУДУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ! ЖИТТЯ ТРИВАЄ! ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Програми для підготовки до співбесід, 2024

Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою сприяє залученню до надбань культури українського народу, виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо мотивувати вибір майбутньої професії. Досконале володіння державною мовою – важлива умова формування особистості майбутнього молодшого спеціаліста, становлення його високодуховного, національно зорієнтованого світогляду як запоруки професійної кар’єри, передумови формування фахової компетенції. Найважливішим завданням освіти в Україні на сучасному етапі є прилучення молоді до національної культури на основі рідної мови.

Програми з української мови спрямовані на систематизацію і закріплення знань з української мови.

Програма співбесіди з української мови на основі БСО

Програма співбесіди з української мови на основі ПЗСО