ТРИВАЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ ВСТУПУ! Телефон для реєстрації: +380962582057

Інформаційна відкритість

Плани роботи на 2022-2023 н.р.

В основу діяльності коледжу покладено законодавчі та освітні нормативні документи України, Національну доктрину розвитку освіти. У своїй діяльності колектив коледжу опирається на основні положення Конституції України, новий Закон України «Про освіту».Робота коледжу має демократичний характер, є відкритою і реалізується за принципом партнерства. До розвитку та реалізації освітнього та виховного про..

Читати далі...

Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У комунальному закладі Сумської обласної ради «Конотопський фаховий медичний коледж» відсутні можливості для навчання осіб з  особливими освітніми потребами...

Читати далі...

Структура та органи управління закладу освіти

Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:-засновник (засновники);-керівник закладу освіти;-колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;-колегіальний орган громадського самоврядування; -інші ..

Читати далі...

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу - українська..

Читати далі...

Правила внутрішнього розпорядку КЗСОР "Конотопський фаховий медичний коледж"

Відповідно до чинного законодавства України та з метою визначення та конкретизації передбачених нормативно-правовими актами, які встановлюють внутрішній розпорядок у закладі освіти, основних прав та обов'язків осіб, які працюють і навчаються КЗ СОР «Конотопський фаховий медичний коледж» (далі Коледж) забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці, а так..

Читати далі...

Плани роботи на 2021-2022 н.р.

В основу діяльності коледжу покладено законодавчі та освітні нормативні документи України, Національну доктрину розвитку освіти. У своїй діяльності колектив коледжу опирається на основні положення Конституції України, новий Закон України «Про освіту». Робота коледжу має демократичний характер, є відкритою і реалізується за принципом партнерства. До розвитку та реалізації освітнього та вихо..

Читати далі...

Загальна декларація прав людини

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ – ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ НА ВСІ ЧАСИ..

Читати далі...

Статут

Цей Статут закладу фахової передвищої освіти регламентує діяльність КЗСОР «Конотопський фаховий медичний коледж», розроблений відповідно до законодавства України. Основним видом діяльності коледжу є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти.Читати далі...  Статут КЗСОР "Конотопський фаховий медичний коледж"..

Читати далі...