БУДУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ! ЖИТТЯ ТРИВАЄ! ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Атестація викладачів

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.


ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗСОР "КФМК"

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників КЗСОР "КФМК"

Графік атестації викладачів на 2023 – 2024 навч. рік

СПИСОК педагогічних працівників, які атестуються у 2023/2024 н.р.