ТРИВАЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ ВСТУПУ! Телефон для реєстрації: +380962582057

Навчальний процес

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови України", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", Концепції національного виховання та інших нормативних документів.

Зміст освіти постійно оновлюється, відповідно до сучасних потреб розбудови України, орієнтується на національні та освітні надбання.

Зміст підготовки визначається освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-кваліфікаційною програмою, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 649 від 24.06.2011 р., введені в дію наказом Міністерства охорони здоров`я від 07.07.2011 р. № 401, а також навчальним планом, складеним на основі орієнтовного навчального плану 2011 р.

Навчальні плани включає таку підготовку:

  • загальноосвітню;
  • гуманітарну та соціально-економічну;
  • природничо-наукову;
  • професійну і практичну.

Реалізація змісту освіти здійснюється через систему навчальних дисциплін, сформовану на базі навчальних планів.

Навчальний процес в училищі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, консультації, самостійна робота студентів, практична підготовка, контролюючі заходи. Тижневе навантаження на студента складає 36 годин.

Навчальні заняття проводяться в півтори зміни за таким режимом часу:

теоретичні заняття:

1 пара 8.15-9.35

2 пара 9.55-11.15

3 пара 11.35-12.55

4 пара 13.15-14.35

5 пара 14.55-16.15

практичні заняття:

1 пара 8.00-11.00

2 пара 11.30-14.30

3 пара 15.00-18.00

Для навчання студентів створені всі необхідні умови.

Обладнано кабінети доклінічної практики з хірургії, педіатрії, терапії, основ медсестринства, догляду за хворирми, акушерства і гінекології.

Обладнано лекційну залу, де проводяться мультимедійні лекції.

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів викладачі використовують інноваційні педагогічні технології - інтерактивні, проблемні, інформаційні, особистісно-орієнтовані, а також різні методи активного навчання: ситуаційні задачі, тести, ділові ігри, відеофільми, комп'ютерне тестування. Значна частина викладачів проводить нетрадиційні заняття - конкурси, диспути, прес-конференції, семінари.

Значна робота проводиться по впровадженню комп'ютерної техніки у навчальний процес.

Велику роль в організаційній та науково-методичній роботі відіграє бібліотека. Бібліотека має читальний зал, книгосховище, абонемент.

Бібліотечний фонд училища становить близько 18 тис. примірників.

Книжковий фонд бібліотеки в цілому забезпечує навчальний процес на 100%.