28 ТРАВНЯ 2022 р. - ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ у форматі OFFLINE / ONLINE

Робочі будні студентів коледжу

" alt="Робочі будні студентів коледжу" title="Робочі будні студентів коледжу" class="img-thumbnail" />

Практичне заняття з догляду за пацієнтами

Одна з найважливіших потреб людини - фізіологічні відправлення. Для того, щоб виявити проблеми пацієнтів з порушеннями фізіологічних відправлень, необхідно добре знати симптоми захворювань органів травлення.Медична сестра повинна вміти спостерігати, бути дуже делікатною з пацієнтами, які страждають на порушення акту фізіологічного відправлення, вміти надати долікарську допомогу і правильно зд..

Читати далі...

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ІЗ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

Студенти групи 3 ф Конотопського фахового медичного коледжу разом з викладачем Бургай Н.В. мали чудову нагоду провести практичне заняття з внутрішньої медицини в кабінеті функціональної діагностики Медичного центру "Червоний металіст.Майбутні фельдшера ознайомились з апаратом ультразвукової діагностики та його функціональними можливостями.Розібрали правила підготовки до УЗД обстеження різних ор..

Читати далі...

Практичне заняття із стоматології

„ Я не знаю іншої красоти окрім здоров’я” (Гете).Студенти коледжу, під керівництвом викладача Наталії Слізької, на заняттях із стоматології вивчали методи діагностики та лікування зубів, інструментарій для конкретних видів маніпуляцій, а також питання асептики та антисептики, основні положення техніки безпеки із стоматологічним обладнанням. ..

Читати далі...

ЛЕКЦІЯ «ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДИХАННЯ»

Захворювання  органів дихання займають одну із головних причин інвалідності та смертності населення. Особливе значення набувають хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ(sad) хронічна  бронхіальна астма,  а також такі невідкладні стани як порушення дихання, бронхоспазм та  набряк легень. На сьогодні актуальним є підвищення сезонної  епідемії  на ГВРІ,  а т..

Читати далі...

ІСПИТ З ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

22 грудня відбувся  іспит з внутрішньої медицини  у  групі 4ф, викладач Терновенко Т.В.  Під час проведення практичної частини  іспиту майбутні фельдшери  демонстрували  свої  знання  з розв'язування  ситуаційних  задач, виконання  практичних  навичок  з  обстеження  пацієнта  та догляду  за  ним. &..

Читати далі...

Іспит з навчальної дисципліни «Акушерство»

21 грудня студенти групи ІІІ ф спеціалізації «Лікувальна справа» успішно склали іспит з навчальної дисципліни «Акушерство». Іспит проходив у два етапи: теоретичні знання – комп’ютерне тестування; практичні навички у кабінеті доклінічної практики відповідно до білетів. Студенти успішно ставили акушерські діагнози, складали план ведення вагітності і пологів при різноманітних патологічних станах, при..

Читати далі...

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР З ПЕДІАТРІЇ

Вивчення дисципліни «Медсестринство у педіатрії» має важливе значення для майбутніх медичних сестер, які, працюючи самостійно, повинні вміти надавати кваліфіковану долікарську медичну допомогу, виконувати складні медичні маніпуляції з діагностичною і лікувальною метою, проводити лікувально-профілактичні заходи тощо. Одним з напрямків навчання - засвоєння алгоритмів виконання практичних навичок, ..

Читати далі...

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО РОБОТИ В ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Сучасні реалії нашого життя складаються таким чином, що особлива увага приділяється практичним навичкам медиків в умовах COVID-19, які займають соціально-значуще місце у всьому світі і в нашому медичному коледжі.Вивчення практичних навичок є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахових молодших бакалаврів. Використовуючи засоби індивідуального захисту, студенти відпрацьовують порядок ..

Читати далі...

ДІТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ

Діти – це квіти нашого життя! І це не просто гарна фраза. Діти – це найголовніший скарб нашого суспільства. Головним завданням педіатрії є збереження або повернення здоров'я дитині, щоб дозволити їй у повній мірі реалізувати свій вроджений життєвий потенціал.Індивідуальна робота студента передбачена у всіх навчальних програмах. Але ця складова навчального процесу буде більш ефективною лише у вип..

Читати далі...

Навчатись цікаво

Групи 1БФ та 1АФ на занятті з Загального догляду. Тема: Санітарно- протиепідемічний режим приймального відділення. Викладач Тимошенко Н.В. Смирнова Л.М.      ..

Читати далі...