Почни свій шлях в медицині з Конотопським фаховим медичним коледжем

16 листопада 2020 року- Міжнародний день толерантності (терпимості)

У рамках відзначення Дня толерантності та з метою формування у студентської молоді загальнолюдських, моральних цінностей, задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов у КЗСОР «Конотопський фаховий медичний коледж»було проведено ряд різноманітних заходів:
1.Тренінгове заняття «Вчимося бути толерантними»( Шабала А.С., практичний психолог)
2.Бібліотечна виставка «Толерантність врятує світ» (Люта Н.Г., бібліотекар)
3.Хвилинка позитиву «Комплімент кожному», всі бажаючі.
4.Анкетування «Наскільки ви толерантні» ( Базарна О.М., соціальний педагог).
5. П`ятихвилинки в навчальних групах :«Поважаємо думку інших» ,«Будувати доброзичливі стосунки справжня наука»,«Толерантність – крок до свободи» ( класні керівники)
Дані заходи сприяли поглибленню знань студентів про поняття «толерантність», розумінню толерантності як одного із найнеобхідніших принципів людського буття, вміння виявляти толерантність до думок, поглядів, поведінки інших людей, набуття навичок толерантної поведінки і вмінь висловлювати власну думку та власну позицію, розвитку комунікативної культури спілкування і взаєморозуміння, виховування почуттів поваги один до одного.
Не все те неправильне, що тобі незрозуміле. Г.Сковорода, український філософ, письменник.

1 1 1 1 1 1