УКРАЇНА БУЛА, Є І БУДЕ! БЕЗЗАПЕРЕЧНА ПЕРЕМОГА ЗА УКРАЇНОЮ!

Плани роботи на 2022-2023 н.р.

В основу діяльності коледжу покладено законодавчі та освітні нормативні документи України, Національну доктрину розвитку освіти. У своїй діяльності колектив коледжу опирається на основні положення Конституції України, новий Закон України «Про освіту».

Робота коледжу має демократичний характер, є відкритою і реалізується за принципом партнерства. До розвитку та реалізації освітнього та виховного процесів залучаються студенти, їх батьки, педагогічний колектив та громадськість.

План внутрішнього контролю

План роботи заст.директора з навчальної роботи

План та тематика засідань педагогічної а методичної рад

План роботи відділення

План роботи директора

План роботи методичного кабінеу

План роботи зав.виробничою практикою

План методичної роботи