14 липня 2021 р. - початок прийому заяв та документів для вступників на базі 11 класів

Правила прийому до навчального закладу у 2021 році

Ці Правила є обов’язковими для здійснення прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2021 році, розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою закладу освіти до 31 грудня 2020 року, розміщуються на вебсайті комунального закладу Сумської обласної ради «Конотопський фаховий медичний коледж» (далі – фаховий коледж) і до 31 грудня 2020 року вносяться до Єдиної бази з одночасним внесенням до неї основних конкурсних пропозицій. 

Правила прийому до КЗСОР "Конотопський фаховий медичний коледж" у 2021 році